Inici - Recursos - Treball a l'aula - Lectura, anàlisi i producció de poemes a Primer

Lectura, anàlisi i producció de poemes a Primer

Lectura, anàlisi i producció de poemes a Primer

Es descriu una seqüència d'activitats per treballar poesia i poemes amb jocs de llenguatge a Primer de Primària.
Curs Cicle inicial;Cicle inicial Primer
Unitat del llenguatge Text Poètic;Jocs de llenguatge;Poema;Rima
Activitat amb el llenguatge Jocs de llenguatge;Lectura en veu alta;Relectura del textos;Elaboració de llistes; Producció de textos;Anàlisi i comentari del text;Escriptura

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Una seqüència per la lectura, anàlisi i estimulació de l'escriptura de poemes a Primer i Segon de Primària pot incloure:

1. Lectura en veu alta dels poemes i jocs

Llegir un poema és diferent que llegir una història, es tracta de posar la veu al text de forma que es pugui recuperar no només el sentit sinó també la forma poètica.
S’han de fer vàries lectures. Després d’una segona lectura, la mestra ha d’animar als alumnes a participar en la lectura.

2. Participació dels alumnes

La participació pot ser no només llegint el text sinó també amb el cos, que s’acompanyi amb alguna actuació física i corporal. Per tanta, es pot fer de aquestes dues formes: amb “performance”, seguint el ritme amb palmes, cops o moviments, com si fos una dansa, o bé sobre el text, fent alguna activitat amb el text. Per exemple, es pot fer el completament del text (de la rima) com si fos un “cloze oral”: la mestra llegeix fins l’ultima paraula, els nens la completen. També es poden usar les dues estratègies conjuntament. Després de 2 o 3 lectures els nens ja tenen memoritzat el poema i podem fer el completament.

3. Comentaris i reflexió

Fer que els nens reflexionen sobre com està fet el text: ritme, repetició, rimes, al•literació. Fer reflexionar també sobre la forma gràfica: línea pel vers i paràgraf per l’estrofa. Parlar de què és la rima. A més de les estratègies verbals, la mestra pot utilitzar estratègies no verbals, como ara senyalar i subratllar les rimes. Si ha paraules que no s’entenen fer la cerca del significat conjuntament amb els alumnes.

4. Fer llistes

Com a procediment d’aprenentatge, proposar als alumnes de fer una col•lecció de paraules seguint diferents criteris. Per exemple, fer una col•lecció de paraules que rimen, fer una col•lecció de paraules amb una síl•laba (com en Cuc, del llibre “El bestiari de la Clara” de Miquel Desclot), fer una col•lecció de paraules només amb una vocal (la U), o amb dues, etc. Afegir i penjar-les al bloc i a la classe. Es pot consultar www.rimas.es (està en català, també).

5. Gravació

Es pot estimular a que els nens llegeixen i fer una gravació de les lectures (vídeo i/o àudio). Es pot també proposar fer l’audició posterior per tal que els mateixos puguin fer judicis.

6. Memòria

També es pot estimular la memorització d’alguns poemes.

7. Reescriptura i cerca de formes (rimes, repetició, etc.)

És convenient estimular la reescriptura d’algunes poesies (les més generatives, en el sentit que serveixen de models per a repetir perquè presenten un patró obert) i la creació de noves a partir d’aquest model.
Fer que els alumnes observin el tipus de construcció, per exemple els següents:

• Amb comparació, amb “com a” (“Mariona com una papallona”),
• Amb una construcció (“Julieta puja l’escaleta”),
• Amb una condició “si X, llavors Y” (com en Cuereta a la classe de ball),
• Amb d’utilització d’adjectius (com en “El ruc i el porc”), etc.

Escriptura de poemes amb rimes

 

Model

L’ànec i l’oca

Un ànec i una oca
damunt d’una roca
embullen la troca
i toca a qui toca.

Ni l’ànec és soca
que sembli una lloca
ni l’oca és tan oca
que arribi a tanoca.

alt

Escriptura de poemes per combinació de paraules

Model

Papá tapa la papa
La papa tapa ya
Papá la papa tapa
Tapa la papa papá

Papá tapa la papa
La papa tapa ya
Papá la papa tapa
Tapa la papa papá

Papá tapa la papa
1 - 2 - 3
La papa tapa ya
3 - 2
Papá la papa tapa
1 - 3 - 2
Tapa la papa papá
2 - 3 - 1

alt

Escriptura d'onomatopeies

alt

Escriptura de poemes amb monosil·làbics


Els poemes per infants utilitzen molts procediments lúdics de jocs amb el llenguatge, per aquest motiu els considerem conjuntament, i tots dos col•loquen el llenguatge en primer pla.
[...]
Els jocs de llenguatge i l’escriptura alfabètica tenen moltes coses en comú: tots dos impliquen un distanciament del llenguatge d’ús.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]