Inici - Recursos - Pràctiques - Segmentació en jocs de llenguatge (III)

Segmentació en jocs de llenguatge (III)

Segmentació en jocs de llenguatge (III)

La separació, reorganització i segmentació són els procediments més relacionats amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
Curs Educació Infantil
Unitat del llenguatge Paraula
Activitat amb el llenguatge Jocs de llenguatge

alt

Un altre tipus d’activitat que proposem per a l'educació infantil està relacionada amb la separació, reorganització i segmentació de parts de les paraules. S'exemplifiquen formes d’explotar l’estructura d’algunes paraules, en particular, paraules compostes (para-sol, supermercat, etc.) o paraules que poden donar lloc als apòcopes (/bici/ per /bicicleta/, /foto/ per /fotografia/, etc.). A l’apartat sobre jocs amb rima, hem comentat la necessitat de recórrer a procediments de segmentació. Així, a les activitats d’aquest apartat proposem segmentacions més complexes perquè requereixen més explicitació de la consciència metalingüística.


Jocs de separació, reorganització i segmentació de components de les paraules

La separació, reorganització i segmentació són els procediments més relacionats amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Si els anteriors tipus de jocs sonors (iconicitat, repetició, rima, al•literació i assonància) podien fer-se de forma més o menys implícita, els procediments de segmentació requereixen més consciència metalingüística de tipus explícita. En tots els casos, es tracta el llenguatge no com un mitjà de comunicació sinó com un objecte per a manipular. És com la repetició modificada (proposada per Dowker, 1991), on es repeteix un esquema sintàctic amb modificacions parcials de parts de l’estructura (canvi dins de la mateixa classe gramatical; per exemple, de noms, de verbs, d’adverbis), amb una reducció o ampliació sintàctica o amb alguna separació de les parts de l’enunciat o de la paraula.
Per tal d’arribar a aquest tipus de procediments, és recomanable fer jocs amb patrons dins de petits poemes, dites o cançons, de seqüències amb substitució, de seqüències amb completament, de substitució paradigmàtica (dins de la mateixa classe gramatical) o de repetició modificada.

Objectiu

L’objectiu d’aquestes activitats és ajudar el nen a composar, separar o segmentar els components de la paraula o de l’enunciat. Així doncs, és un objectiu analític. A fi que el nen pugui fer aquest tipus d’activitat, s’ha de mantenir el patró sintàctic i operar sobre les parts, per això ,proposem tasques d’imitació o de canvi a partir d’un model.

Consigna

Les activitats per desenvolupar aquests procediments es poden organitzar de la següent manera:


1. Cantar, colpejar (o “picar paraules”), aplaudir paraules segmentades en síl•labes.
2. Fer més lent o retardar la parla, o parlar com si s’estiguessin acabant les piles.
3. Separar paraules en el seus components (en el cas de les paraules compostes, separar-les en les seves parts).

alt

A aquest efecte, es poden utilitzar paraules com ara picaflor, bàsquet, pintallavis, rentaplats, centpeus, pit-roig, migdia, salvavides, capgròs, penja-robes, para-xocs, autopista, guardacostes, guardabosc, minifaldilla, parabrisa, ferrocarril, etc.

4. Treure parts (síl•labes) de les paraules. Per exemple, escriure FOCA i esborrar l'A després de fer que els alumnes anticipin com quedarà. Per a aquesta activitat, és convenient treballar amb lletres mòbils o amb la pissarra digital.


alt

Exemples de variacions

alt


Exemples d'activitats d'aquest tipus

alt


Els paral•lelismes sonors, lèxics o gramaticals aïllen les unitats i mostren l'estructura repetida operant amb diferents components i amb un augment de la complexitat.
[...]
Els jocs amb l’aspecte sonor del llenguatge - en particular l’al•literació, l’assonància i la rima - són importants en la infància per al desenvolupament del sostrat fonètic, per al desenvolupament fonològic i per a la relació amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
[...]
Els jocs de llenguatge i l’escriptura alfabètica tenen moltes coses en comú: tots dos impliquen un distanciament del llenguatge d’ús.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]