Inici - Recursos - Pràctiques
Filtra per paràmetres

Pràctiques feed

En aquesta secció, es proposen i es descriuen pràctiques específiques per a desenvolupar a l’aula. A més, es presenten exemples de la seva posada en pràctica i es comenten els resultats que s’han obtingut dels alumnes.Escriure textos sobre textos

Escriure textos sobre textos

La referència als llibres llegits, a les històries i als personatges coneguts pot donar lloc a la producció de diversos textos “metatextuals”.

Dictat de contes a l'adult

Dictat de contes a l'adult

El mestre o la mestra aprofita la capacitat infantil de reproducció de discursos i, després de l'activitat de lectura compartida de contes demana als nens la reproducció d'aquests per a escriure-la.

Reexplicació de contes llegits

Reexplicació de contes llegits

La reexplicació o "reconte" d’un conte llegit pot propiciar tant un treball de comprensió del text, com un de preparació per a la producció de textos a l'aula.

Reexplicació de contes per a gravar-los

Reexplicació de contes per a gravar-los

Es tracta d’una activitat de reproducció d'un text conegut per a enregistrar-lo.

Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Reduplicació en jocs de llenguatge (I)

Els paral•lelismes sonors, lèxics o gramaticals aïllen les unitats i mostren l'estructura repetida operant amb diferents components i amb un augment de la complexitat.

Rima en jocs de llenguatge (II)

Rima en jocs de llenguatge (II)

Els jocs amb l’aspecte sonor del llenguatge - en particular l’al•literació, l’assonància i la rima - són importants en la infància per al desenvolupament del sostrat fonètic, per al desenvolupament fonològic i per a la relació amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Segmentació en jocs de llenguatge (III)

Segmentació en jocs de llenguatge (III)

La separació, reorganització i segmentació són els procediments més relacionats amb l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Per tal de realitzar un treball analític amb l’escriptura (i lectura) del nom propi és convenient disposar de lletres mòbils per a facilitar la manipulació d'aquestes.Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]