Inici - Recursos - Treball a l'aula
Filtra per paràmetres

Treball a l'aula feed

Es presenten i analitzen seqüències didàctiques reals, desenvolupades a les aules que participen en el projecte. L’objectiu d’aquest apartat es posar en evidencia com es poden concretar les propostes d'aprendre “a partir de”, “al voltant de”, “tenim en compte” i “produint textos”.Tasques encadenades amb el llibre Històries de Ratolins

Tasques encadenades amb el llibre Històries de Ratolins

Es presenten i analitzen segments d’una seqüència de treball desenvolupada a Segon de Primària a partir de la lectura del llibre “Històries de ratolins” de Arnold Lobel. Les activitats analitzades inclouen: lectura, relectura, recompte col•lectiu, elaboració de llistes, comentari i anàlisi d’aspectes lingüístics i discursius del text, reescriptura, entre altres.

Comprensió i producció de símils

Comprensió i producció de símils

Es presenten i analitzen les produccions escrites fetes per nens de Segon de Primària a partir de la lectura de tres llibres relacionats pel recurs en el text a la formulació de símils en el context d’una petita història amb rima (amb estructura propera a la dels limericks).

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Es presenten diverses produccions per part dels alumnes de materials multimedials (infografies, vídeos documentals) resultants d'una seqüència d'activitats per treballar la llengua a través d'unitats pertanyents a l'àrea de coneixement del medi social.


Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]